4.16 Nord Östra industriområde
gray Beställning 9 st 20%
Möjliga anslutningar: 45 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (18 st) beställningar för att gå vidare
9 av 18
Karta