4.17 Planetens industriområde
gray Intresse 2 st 15%
gray Beställning 1 st 8%
gray Ansluten 2 st 15%
Möjliga anslutningar: 13 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (5 st) beställningar för att gå vidare
1 av 5
Karta