Beslut på yttligare 3 st områden i Hjärup

Fiber
Igår den 23/4 togs det beslut på yttligare 3 stycken områden i Hjärup.

Nya områden:

6.8 Blomstergården
6.10 Trädgårdsmästaren
6.13 Skånebyn
Med byggstart under hösten 2014.