Första området inkopplat i Öppet Stadsnät i Staffanstrop!

Tisdagen den 5 september 2014 firade vi att de första kunderna är inkopplade och kan nu börja beställa tjänster i vår portal.
Hjarup_invig
Det är vårt Pilotområde i Hjärup som är inkopplat. Roligt att se att vi äntligen är i hamn och vi har inkopplade kunder i nätet. Vi bjöd in hela området för att fira med korvgrillning och tipsrunda. Henrik Lethin, ordförande i Staffanstorps Fibernät AB och Pontus Lindberg, regionråd med ansvar för bredbandsfrågor, sa några ord om utbyggnaden i Staffanstorp men även i Skåne.
Lite historik om fiberutbyggnaden i Staffanstorps kommun:

2012

Maj
Staffanstorps kommun tog ett beslut om en Bredbandsstrategi.
November
Anställs fibernätschef för att bygga upp ett Öppet Stadsnät och en organisation kring detta.
2013
Juni
Staffanstorps Fibernät AB registreras av Bolagsverket.
Augusti
Försäljning i två Pilotområden påbörjas och under året blir det fler områden.

Oktober
Ramavtalet med entreprenörerna är klart.
December
Landsbygdsstödet från Länsstyrelsen beviljas. Försäljning i Tottarp och Kyrkoby inleds. Samförläggning av kanalisation med kommunens asfaltering och VA-arbeten görs.

2014

April
Påbörjat grävningen i Pilotområdet i Hjärup.
Maj
Påbörjat grävning i Pilotområdet i Staffanstorp.
Fler anställs under första halvåret och vi bygger upp en organisation. Vi är nu 5 st som jobbar på Staffanstorps Fibernät AB.

Juli
Första kunden är inkopplad på det Öppna Stadsnätet.

Augusti
Det första området är klart och inkopplat på det Öppna Stadsnätet. 36 st kunder är nu inkopplade och kan beställa tjänster via vår portal.

September
Månbyn och Symfonibyn kopplas in i det Öppna Stadsnätet. Delar av stamnätet är klart.

Idag har vi beslut på 26 st områden som ska byggas. Vi har ca 1500st beställningar. Utbyggnaden pågår för fullt. Det vi trodde skulle bli en utbyggnad under ca 10 år ser ut att ha drabbats av ketchup effekten. Intresset för fiber i Staffanstorps kommun har ökat enormt på ett år. Nu står vi inför en stor utmaning att bygga denna nya infrastruktur i en mycket högre takt, vilket är riktigt kul!

Nu har vi en spännande tid framför oss, när vi ska ”lysa upp” Staffanstorp med den nya infrastrukturen för bredband, TV och telefoni.